Učenička karta je „iskaznica za besplatnu vožnju“ za sve učenike/ce koji redovito putuju u školu linijama Verbundlinien.
Za to se po školskoj godini treba platiti samodoprinos od 19,60 €.

  • Karte postoje za sve učenike/ce do kraja onoga mjeseca u kojem su navršili 24. godinu života.
  • Nadalje se mora primati austrijski obiteljski doplatak.
  • Prebivalište ili škola mora se nalaziti u Štajerskoj.
  • Učenici/ce se moraju voziti u školu najmanje četiri dana u sedmici u školu. Škola mora imati pravo javnosti.
     

Za sve ostale slučajeve postoji top karta.


 Leđa/nazad

Top
Verkehrsverbund Steiermark GmbH