schuelerticketبلیت دانش آموزی "یک شناسه مسافرتی رایگان" برای تمام دانش آموز هایی است که به صورت مرتب و مداوم با خطوط وسایل نقلیه عمومی به مدرسه می روند.
برای تهیه آن، به ازاء هر سال تحصیلی، هر دانش آموز ملزم به پرداخت بخشی از هزینه کلی آن، یعنی مبلغ 19.60 یورو می باشد.

  • بلیت ها برای تمامی دانش ‌آموزان تا انتهای آن ماهی که سن ۲۴ سالگی شان کامل می شود، قابل تهیه می باشد.
  • همچنین، از الزامات آن این است که کمک هزینه خانواده در اتریش را دریافت نمایند.
  • محل سکونت اصلی و یا محل مدرسه باید در استان اشتایرمارک قرار داشته باشد.
  • محل سکونت اصلی و یا محل مدرسه باید در استان اشتایرمارک قرار داشته باشد.
     

برای تمامی موارد دیگر، بلیت تاپ-تیکِت موجود می باشد.


 بازگشت

 
Top
Verkehrsverbund Steiermark GmbH